ΔΑΠ - ΝΔΦΚ Νομικής ΑΠΘ
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο,- Γενικό Μέρος, Απόδειξη, 1ο τμήμα (Α-Κα)
Δευτέρα, 24 Νοέμβριος 2014 17:00

Συνημμένο φροντιστηριακό υλικό για το φροντιστηριακό μάθημα της Πέμπτης  27.11.2014.

Καθηγήτρια Κ. Μακρίδου

  http://www.law.auth.gr/sites/default/files/Makridou1.pdf

Add a comment
 
Φροντιστηριακές ασκήσεις για το μάθημα Ένδικα Μέσα - Αναγκαστική Εκτέλεση (Γ΄ Τμήμα)
Δευτέρα, 24 Νοέμβριος 2014 16:57

 http://www.law.auth.gr/sites/default/files/1%CE%97%20%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%A1%CE%97%20%CE%A6%CE%A1%CE%9F%CE%9D%CE%A4%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%A1%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%97%20%CE%91%CE%A3%CE%9A%CE%97%CE%A3%CE%97.doc

 

 http://www.law.auth.gr/sites/default/files/2%CE%97%20%CE%A6%CE%A1%CE%9F%CE%9D%CE%A4%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%A1%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%97%20%CE%91%CE%A3%CE%9A%CE%97%CE%A3%CE%97.doc

Add a comment
 
Νέο!!! Πρόγραμμα εξεταστικής Ιανουαρίου 2015
Δευτέρα, 24 Νοέμβριος 2014 11:58

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2015 ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Α΄. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Εξεταστική περίοδος: 19/1/2015 έως14/2/2015

-Εισαγωγή στην Οργάνωση της Διεθνούς Κοινωνίας

 Για την ημέρα και ώρα συνεννόηση με τον κ. Καθηγητή

Δευτέρα 19-1-2015

Ιστορία Ελληνικού και Ρωμαϊκού Δικαίου

Ιστορία Ελληνικού και Ρωμαϊκού Δικαίου

-Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο

2 μ.μ. - 5 μ.μ. Αμφ. Δ. Ευρυγένης + Β΄αμφ. + αίθ. 1-8

- Συνταγματικές Ελευθερίες

5 μ.μ. - 8 μ.μ. Αμφ. Δ. Ευρυγένης + Β΄αμφ.

Τετάρτη 21-1-2015

-Ειδικά Μαθήματα Εμβάθυνσης στο Ποινικό Δίκαιο και στην Ποινική Δικονομία

8 π.μ.– 11 π.μ. Τμήμα 1 (Α-ΚΑ)  Αμφ.  Δ. Ευρυγένης  

8 π.μ.– 11 π.μ. Τμήμα 2 (ΚΕ-ΠΑ)  Β΄ Αμφ + αίθ. 1-3

8 π.μ.– 11 π.μ. Τμήμα 3 (ΠΕ-Ω)   αίθ. 4-8  

-Δίκαιο Εμπορικών Δικαιοπραξιών (Αξιόγραφα-Ασφαλιστικό)

11 π.μ.– 2 μ.μ. Αμφ. Δ.Ευρυγένης + Β΄ Αμφ

-Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Δ.Ε.Ε.)

2 μ.μ.–5 μ.μ. Τμήμα (1) Αμφ. Δ.Ευρυγένης + αιθ.1-4

2 μ.μ.–5 μ.μ. Τμήμα (2) Β΄αμφ.+ αίθ. 5-8

5 μ.μ.- 8 μ.μ. Τμήμα (3) Αμφ Δ. Ευρυγένης + Β΄Αμφ

Παρασκευή 23-1-2015

-Ειδικά Μαθήματα Εμβάθυνσης στο Εμπορικό Δίκαιο

8 π.μ.- 11 π.μ. Αμφ. Δ.Ευρυγένης + Β΄ αμφ. + αίθ.1- 8

-Αστικό Δικονομικό  Δίκαιο (Γενικό μέρος- απόδειξη)

11 π.μ. – 2 μ.μ.Αμφ. Δ.Ευρυγένης + Β΄αμφ. + αίθ. 1-8

- Δίκαιο Ανταγωνισμού και Προστασία Καταναλωτή στα Πλαίσια του Εμπορικού Δικαίου

2 μ.μ.– 5μ.μ. Τμήμα 1 (Α-Λ) Αμφ. Δ.Ευρυγένης + αίθ. 1-4

2 μ.μ.- 5μ.μ. Τμήμα 2 (Μ-Ω) Β΄αμφ. + αίθ. 5-8

Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο Ι (Γενικό Μέρος)

5 μ.μ.- 8 μ.μ. Αμφ. Δ.Ευρυγένης + Β΄αμφ.

Δευτέρα 26-1-2015 

-Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Ένδικα Μέσα-Αναγκαστική Εκτέλεση)

8 π.μ.- 11 π.μ.  Αμφ. Δ. Ευρυγένης  + Β΄ αμφ + αίθ.  1-8

-Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών

11 π.μ. - 2 μ.μ. Αμφ. Δ. Ευρυγένης + Β΄αμφ.

-Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο

2 μ.μ. – 5 μ.μ. Αμφ. Δ.Ευρυγένης + Β΄ αμφ + αίθ. 1-8

Τετάρτη 28-1-2015

-Ειδικά Μαθήματα Εμβάθυνσης στο Αστικό Δικονομικό Δίκαιο    

8 π.μ. – 11 π.μ. (Αμφ. Δ. Ευρυγένης + Β Αμφιθέατρο)

-Ενοχικό Δίκαιο (γενικό μέρος)

11πμ-2μμ Τμήμα 1 (Α-Λ) Αμφ. Δ Ευρυγένης+αίθ 1-4

11πμ-2μμ Τμήμα 2 (Μ-Ω) Β Αμφ+αίθουσες 5-8+τυπογραφείο

- Εργατικό Δίκαιο

2 μ.μ.- 5 μ.μ. Tμήμα(1) Αμφ. Δ.Ευρυγένης + Β΄αμφ.+ αίθ. 1-8

5 μ.μ.- 8 μ.μ. Τμήμα(2) Αμφ. Δ.Ευρυγένης + Β΄αμφ. + αίθ. 1-8

Δευτέρα 2-2-2015

- Κληρονομικό Δίκαιο

8 π.μ. – 11 π.μ. Τμήμα 1 (Α-Λ)  Αμφ. Δ. Ευρυγένης + αίθ. 1-4

8 π.μ. – 11 π.μ. Τμήμα 2 (Μ-Ω)  Β΄ Αμφ. + αίθ. 5-8

- Φορολογικό Δίκαιο (Γενικό -Ειδικό)

11 π.μ.- 2 μ.μ. Αμφ. Δ.Ευρυγένης + Β΄αμφ. + αίθ. 1-8

- Δίκαιο της Δικαιοπραξίας

2 μ.μ. - 5 μ.μ.  Αμφ. Δ.Ευρυγένης + Β΄αμφ

Τετάρτη 4-2-2015

- Ενοχικό Δίκαιο (Ειδικό Μέρος)

8 π.μ. – 11π.μ. Τμήμα 1 (Α-Λ) Αμφ. Δ. Ευρυγένης + αίθ. 1-4

8 π.μ. – 11π.μ. Τμήμα 2 (Μ-Ω) Β΄αμφ. + αίθ. 5-8+τυπογραφείο  

- Γενική Θεωρία της Ποινής και Στοιχεία Σωφρονιστικού Δικαίου

11 π.μ.- 2 μ.μ.  Τμήμα 1 (Α-ΚΑ) Αμφ. Δ. Ευρυγένης

11 π.μ.- 2 μ.μ.  Τμήμα 2 (ΚΕ-ΠΑ) Β΄αμφ. + αίθ. 1-3

2 μ.μ.- 5 μ.μ.  Τμήμα 3 (ΠΕ-Ω)  αίθ. 4-8

Παρασκευή 6-2-2015

- Πτωχευτικό Δίκαιο

8 π.μ.– 11 π.μ. Αμφ. Δ. Ευρυγένης + Β΄αμφ. + αίθ. 1-8

- Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο

11 π.μ. - 2 μ.μ.  Αμφ Δ. Ευρυγένης + Β΄ Αμφ + αίθ. 1-8  

- Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο (Γενικό Μέρος)

 2 μ.μ.- 5 μ.μ. Αμφ. Δ. Ευρυγένης + Β΄αμφ. +αίθ. 1-8

- Οικογενειακό Δίκαιο

5 μ.μ. - 8 μ.μ. Αμφ. Δ. Ευρυγένης + Β΄αμφ.

Δευτέρα 9-2-2015

- Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου

8 π.μ.– 11 π.μ. Τμήμα(1)(Α-ΚΑ) Αμφ. Δ.Ευρυγένης + αίθ. 1-4

8 π.μ.– 11 π.μ.  Τμήμα(2)(ΚΕ-ΠΑ) Β΄αμφ. + αίθ. 5-8

11 π.μ.- 2 μ.μ.  Τμήμα(3)(ΠΕ-Ω) Αμφ. Δ. Ευρυγένης + Β΄αμφ.

- Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο (Ειδικό Μέρος)

2 μ.μ. – 5 μ.μ. Τμήμα(1) Αμφ. Δ. Ευρυγένης + αίθ. 1-4

5μ.μ.-8μ.μ. Τμήμα (3) Αμφ. Δ Ευρυγένης+Β Αμφ.

Τετάρτη 11-2-2015

-Εμπράγματο Δίκαιο

8 π.μ.–11π.μ.Τμήμα1:(Α-Λ)Αμφ. Δ.Ευρυγένης+Β΄αμφ+αίθ.1-8

11π.μ.-2μ.μ.Τμήμα 2:(Μ-Ω)Αμφ.Δ.Ευρυγένης+Β΄αμφ.+αίθ.1-8

Ειδικά Μαθήματα Εμβάθυνσης στο Αστικό Δίκαιο

2 μ.μ.– 5 μ.μ. Αμφ. Δ Ευρυγένης+ Β Αμφ

- Συνταγματικό Δίκαιο

5 μ.μ. - 8 μ.μ. Αμφ. Δ.Ευρυγένης + Β΄αμφ. + αίθ. 1-8

Παρασκευή 13-2-2015

- Ειδικά Μαθήματα Εμβάθυνσης στο Συνταγματικό και Διοικητικό Δίκαιο  

8 π.μ. – 11 π.μ. Αμφ. Δ.Ευρυγένης + Β΄αμφ. + αίθ. 1-8

- Εμπορικό Δίκαιο  (Γενικό Εμπορικό-Δίκαιο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας)

11 π.μ. – 2 μ.μ. Αμφ. Δ. Ευρυγένης + Β΄αμφ.

- Εμπορικό Δίκαιο Στοιχεία Χερσαίου και Θαλάσσιου Εμπορίου και Δίκαιο Ανταγωνισμού

11 π.μ. – 2 μ.μ. Αμφ. Δ. Ευρυγένης + Β΄αμφ.

- Διοικητικό Δίκαιο (Γενικό Μέρος)

 

Β΄  ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΕΙΔΙΚΗΣ  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Δευτέρα 19-1-2015

  - Κοινωνιολογία του Δικαίου

-Φιλοσοφία και Μεθοδολογία του Δικαίου

Τετάρτη 21-1-2015

-Γενική Κοινωνιολογία

8 μ.μ. αίθ.8

- Στοιχεία Δημόσιας Οικονομικής

8μ.μ. αίθ. 1-7    

Δευτέρα 26-1-2015

-Πολιτική Επιστήμη 

8 μ.μ. αίθ. 3, 4

-Πολιτειολογία

8 μ.μ. αίθ. 5, 6

-Νεώτερη Ελληνική Πολιτική και Συνταγματική Ιστορία (1821-1940)

8 μ.μ. αιθ. Αμφ. Δ Ευρυγένης

Τετάρτη 28-1-2015

-Εκκλησιαστικό Δίκαιο

8 μ.μ. αιθ. 7, 8

- Εισηγήσεις Ρωμαϊκού Δικαίου

8 μ.μ. αίθ.6

Δευτέρα 2-2-12015

-Δίκαιο Ηλεκτρονικού Εμπορίου

- Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας

-Ναυτικό  Δίκαιο

Τετάρτη 4-2-2015

-Συλλογικές Σχέσεις Εργασίας: Συνδικαλιστικές Ελευθερίες, Συλλογικές Διαφορές

8 μ.μ. Αμφ Δ Ευρυγένης

-Συλλογικές Σχέσεις Εργασίας: Συνδικαλιστικές Ελευθερίες, Δίκαιο Εκμετάλλευσης

8 μ.μ. αιθ. Β αμφιθέατρο

Δευτέρα 9-2-2015

-Υπαλληλικό Δίκαιο-Δίκαιο Παιδείας

-Δίκαιο Περιβάλλοντος-Χωροταξικό και Πολεοδομικό Δίκαιο

-Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο

8μ.μ. αίθ.1-4   

Τετάρτη 11-2-2015

-Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο+ InternationalTrade Law

8 μ.μ. Αμφ Δ. Ευρυγένης

-Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο ΙΙ (Ειδικό Μέρος)

8 μ.μ. Β΄αμφ.

-Εισαγωγή στο Συγκριτικό Δίκαιο

8 μ.μ. αίθ. 5-8

- Ειδικά Μαθήματα Δικαίου Ευρωπαϊκής Ένωσης

8 μμ. Αίθ. Τυπογραφείου (ή στο γραφείο του κ. Καθηγητή σε συνεννόηση μαζί του)

Παρασκευή 13-2-2015

-Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι

- Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο

- Θέματα Ειδικού Ποινικού Δικαίου

 

Γ΄  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

-
Σύγχρονα παγκόσμια προβλήματα και η ευθύνη του επιστήμονα

(Συνεννόηση με  κ. Καθηγητή)

-Διεθνές Ομοιόμορφο Δίκαιο

(Συνεννόηση με τον κ. Καθηγητή για ώρα και μέρα)

Τρίτη 20-1-2015

- Διεθνές και Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Δίκαιο

8 π.μ. Αίθ. Τυπογραφείου (ή στο γραφείο του κ. Καθηγητή σε συνεννόηση μαζί του)

-Δίκαιο Διοικητικών Συμβάσεων 

10 π.μ. γραφ. κ. Καθηγητή

-Δημοσιονομικό Δίκαιο

-Ειδικές Διαδικασίες-Διαιτησία

2μ.μ. αίθουσα τυπογραφείου

-Εκλογικό και Κοινοβουλευτικό Δίκαιο

.μ. γραφ. κ. Καθηγητή (ή αίθουσα τυπογραφείου)

-Προστασία μισθώσεων

6μμ (αίθουσα Τυπογραφείου)

-Τα Θεμέλια Αστικού Δικαίου

8μ.μ. (αίθουσα τυπογραφείου)

Τετάρτη 21-1-2015

-Οικονομική Ανάλυση του Δικαίου και των Θεσμών

6 μ.μ.(αίθουσα 213)

Πέμπτη 22-1-2015

-Ευρωπαϊκό Εμπορικό Δίκαιο

2μ.μ. αίθουσα τυπογραφείου

-Στρατιωτικό Ποινικό Δίκαιο

4μ.μ. αίθουσα τυπογραφείου

-Νομοθεσία για τα Ναρκωτικά

6μ.μ. αίθουσα τυπογραφείου

-Δίκαιο Ανηλίκων

8 μ.μ. αίθουσα τυπογραφείου

Παρασκευή 23-1-2015

-Δίκαιο Καταστάσεως Αλλοδαπών

8μ.μ. Αμφ. Δ Ευρυγένης

Δευτέρα 26-1-2015

-Τραπεζικό Δίκαιο

5μ.μ. Αμφ. Ευρυγένης

-Πολιτειολογία

8 μ.μ. αίθ. 5, 6

Τρίτη 27-1-2015

-Αστική Προστασία του Καταναλωτή

10π.μ. αίθουσα τυπογραφείου

-Συγκριτικό Εκκλησιαστικό Δίκαιο

12μ.μ. αιθ. Τυπογραφείου

-European Constitutional Law

-European Human Rights  Law

-Ευρωπαϊκό Συνταγματικό Δίκαιο

2μ.μγραφείο καθηγήτριας

Δίκαιο των Εξωτ. Σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

4 μ.μ.γραφ. αιθουσες 7,8   

- Θεσμοί Αγίου Όρους

6μ.μ.αίθουσες  7,8      

-Διεθνείς  Σχέσεις

8 μ.μ. αίθ. 7,8

Πέμπτη 29-1-2015

-Ιστορία και Εισηγήσεις Ελληνικού Δικαίου

Γραφείο κ. Καθηγητή (Για την ώρα, συνεννόηση με τον Καθηγητή)

-Ειδικά Μαθήματα Αστικής Ευθύνης

10π.μ. αίθουσα τυπογραφείου

-Ιστορία των Θεσμών

12 μ.μ. γραφείο Καθηγήτριας

ιδικοί Θεσμοί Ναυτικού  Δικαίου

12 μ.μ.  γραφ. κ. Καθηγητή

- Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στην

  Ευρωπαϊκή ΄Εννομη Τάξη (Jean Monnet)

2 μ.μ. γραφ. κ. Καθηγητή  (αίθ. Τυπογραφείου)

-Διεθνείς Θεσμοί 

-Δίκαιο και Πληροφορική(Ηλεκτρονική Επεξεργασία του Δικαίου )

-Κυπριακό

8 μ.μ. ΒΑμφιθέατρο

Δευτέρα 2-2-2015

-Εγκληματολογία

Τρίτη 3-2-2015

-Εξασφάλιση Απαιτήσεων

10 π.μ. αίθουσα τυπογραφείου

-Δίκαιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων

12

μ.μ.  γραφ. κ. Καθηγητή (αίθ. Τυπογραφείου)

-Δίκαιο Φύλο Ισότητα 

 2 μ.μ. αίθ. Τυπογραφείου

-Λογιστική Εμπορικών Εταιριών 

 4 μ.μ.  γραφ. κ. Καθηγητή

-Ποινική Δικονομία - Ειδικές Διαδικασίες 

-Στοιχεία Ιδιωτικού Δικαίου του Τουρισμού

8μ.μ. αίθουσα τυπογραφείου

Τετάρτη 4-2-2015

-Δικαστική Ψυχολογία – Ανακριτική

5μ.μ. Αμφ. Ευρυγένης

Πέμπτη 5-2-2015

-Διοικητική Επιστήμη

8π.μ. αίθουσα τυπογραφείου

- Διπλωματική Ιστορία

 10 π.μ. αίθουσα  109

-Εκούσια Δικαιοδοσία

12μ.μ. αίθουσα τυπογραφείου

-Σύγχρονα θέματα Εργατικού Δικαίου

-2μ.μ. αίθουσα τυπογραφείου

-Ειδικά Θέματα Φορολογικού Δικαίου

4μ.μ. αίθουσα τυπογραφείου

-Δικονομικό Διεθνές Δίκαιο

.μ αίθουσα τυπογραφείου

-Δίκαιο Δημόσιας Τάξης

8μ.μ. αίθουσα τυπογραφείου

-

Τρίτη  10-2-2015

-Δίκαιο Χερσαίας Μεταφοράς

12μ.μ. αίθουσα τυπογραφείου

-Δίκαιο Αεροπορικής Μεταφοράς

2μ.μ. αίθουσα τυπογραφείου

-Δίκαιο Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας

4 μ.μ.(γραφείο 111)

-Χρηματιστηριακό Δίκαιο

6μ.μ. αίθουσα τυπογραφείου

-Δίκαιο Συνεταιρισμών

6 μ.μ. αίθουσα τυπογραφείου

-Δίκαιο Αθλητικών Ανωνύμων Εταιριών

8 μ.μ. αίθουσα τυπογραφείου

Τετάρτη 11-2-2015

International Trade Law

8μ.μ. Αμφ. Δ. Ευρυγένης (μαζί με το Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο)

Πέμπτη 12-2-2015

-Νέες Συμβατικές μορφές των σύγχρονων συναλλαγών

10π.μ. αίθουσα τυπογραφείου

-Δίκαιο του Κτηματολογίου

12μ.μ. αίθουσα τυπογραφείου

-Δίκαιο Κρατικού Παρεμβατισμού

Droit Constitutionnel Approfondi – LeContentieux

-Ειδικά Μαθήματα Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου (Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο)

-Ασφαλιστικά Μέτρα

8μ.μ. αίθουσα τυπογραφείου

Παρασκευή 13-2-2015

-Σύγχρονα Διεθνή Θέματα και Ελληνική Εξωτερική Πολιτική

10π.μ.Αίθουσα 109  

- Σωφρονιστική

5 μ.μ. Αμφ. Ευρυγένης

Σάββατο 14-2-2015

-Ιδιωτικό Δίκαιο Διεθνούς Εμπορίου

11μ.μ. αίθουσα τυπογραφείου

-Σύγχρονη Ελληνική Πολιτική και Συνταγματική Ιστορία

1μ.μ. αίθουσα τυπογραφείου

ΠΡΟΣΟΧΗ

Αναλυτικό Πρόγραμμα θα ανακοινωθεί από τους κ.κ. Καθηγητές.

       Από τη Γραμματεία

 
Add a comment
 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 1 από 132
Τρίτη, 25/11/2014

Βρείτε μας στα Social Media!

 

facebook_logo

twitter1

forum_logo